Dovje in Belca

Idilični vasici pod Karavankami

Dovje je vas s tisočletno zgodovino, kmečko tradicijo in najbolje ohranjeno tipično alpsko arhitekturo. Oglejte si kamnita polkrožna vrata v kmečke hiše in njihove “čopaste” strehe. Občudujte skrbno obdelane terasaste njive pod vasjo.

Globoko zadihajte, saj ima Dovje zdravilno klimo. Tudi spomin na župnika Aljaža je tu še živ. In če načrtujete ture v Karavanke, je vas Dovje vaš idealni tabor!

Na Belci nedaleč od Mojstrane, lahko v zaselku Podkuže še vedno opazujete prosto živino na planinskih pašnikih. Ne zamudite zelo slikovit sprehod po gozdni poti ob potoku Belca z izginjajočimi slapovi! Na območju zahodno od vasi rastejo macesni z gostimi letnicami, iz katerih izdelujejo tudi blejske pletne.

Vstopite skozi kamnite oboke Dovških vrat!

Kaj iščeš?

Išči