Varstvo osebnih podatkov

1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je Javni zavod Turizem Kranjska Gora za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala  Virtuo d.o.o., ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@virtuo.si.

2. Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

3. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov

https://edop.eu/jz/turizemkranjskagora

4. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov

Pravice posameznikov

Kaj iščeš?

Išči