Kontakti Turizem Kranjska Gora

 

 

Blaž Veber

 

Direktor javnega zavoda turizem
Blaž Veber
blaz.veber@kranjska-gora.eu

 

Elizabeta Skumavc

 

Področni svetovalec III -  za področje marketinga, operativnega trženja, stikov z javnostmi, tržnih manifestacij in informacijske dejavnosti
Elizabeta Skumavc
elizabeta.skumavc@kranjska-gora.eu
(nadomeščanje daljše odsotnosti)

 

Sabina Žerjav

 

Področni svetovalec III - za področje financ, kadrov, javnih naročil,  raziskav, javnih razpisov in analiz statističnih podatkov nočitev in obiska

Sabina Žerjav
sabina.zerjav@kranjska-gora.eu

 

 

Področni svetovalec III - za področje organizacije prireditev, programa animacije, skrbnik infrastrukture in informacijske dejavnosti
 

 

 

Matjaž Podlipnik

 

Koordinator turistične ponudbe
Matjaž Podlipnik
matjaz.podlipnik@kranjska-gora.eu