02. 09. 2023
Kranjska Gora

All’assalto di Vršič

All’altezza di quale serpentina comincia a tremarvi il manubrio? Juriš na Vršič non è solo una gara, ma anche un tradizionale raduno di amici, famiglie e coppie.

Ti stai già allenando?
43. La salita a Vršič si avvicina ????.
Ci vediamo SABATO 2.9. 2023!
L’edizione di quest’anno della Juriš na Vršič è inclusa nell’OMR della Federazione ciclistica slovena – VZPON, quindi tutti i corridori interessati sono pregati di inserire il proprio numero di licenza al momento dell’iscrizione.

Se non avete paura di percorrere 13,5 km su un dislivello di 801 metri, una pendenza media del 7,25% e un tratto del 10,8%, allora siete pronti per unirvi il primo sabato di settembre a migliaia di ciclisti.

“Juriš na Vršič” non è solo una gara che vede accaniti ciclisti all’assalto dell’omonimo valico, ma anche un’occasione tradizionale per stare in compagnia di amici, parenti, conoscenti…

Turistično društvo Kranjska Gora vabi vse ljubitelje kolesarjenja na tradicionalni 44. JURIŠ NA VRŠIČ.

Prireditelj: Turistično društvo Kranjska Gora
Kraj in datum: Kranjska Gora, 02.09.2023;

Mesto prijavnin prevzem štartnih številk:             

Obveščamo, da bo prijavno mesto na dan prireditve oziroma mesto prevzema štartnih številk, pogostitev in podelitev nagrad najboljšim izvedena v prireditvenem prostoru hotela “Ramada & Suite Resort Kranjska Gora“ (ex Hotel Prisank) v središču Kranjske Gore!!!

Ura starta: ob 11. uri
Dolžina proge:13,5 kilometra – 11km uradno merjenje časa
Višinska razlika: 801 metrov
Startnina: predprijava 25€ (1.7. do 29.8.)/ na dan prireditve 33€

Turistično društvo Kranjska Gora bo od vsake pobrane štartnine namenilo 2 EUR za odpravo posledic ujme. Zbrana sredstva bodo darovana Karitasu.

Start in cilj

Tekmovalci se bodo v skupinskem startu na progo podali iz startnega mesta pod kranjskogorskimi smučišči. Uvodno ˝ogrevanje˝ bo potekalo po glavni cesti v smeri Ljubljane mimo Kranjske Gore do križišča pri TGC Kranjska Gora in v nadaljevanju po Vršiški cesti do Hotela LEK, kjer je leteči start tekmovanja s pričetkom merjenja časa.

Start v Kranjski Gori je na nadmorski višini 810 metrov, cilj pa na vrhu prelaza Vršič, na nadmorski višini 1.611 metrov. Dolžina proge je 13,5 kilometrov z višinsko razliko 801 metrov, z maksimalnim naklon 10,8% in povprečnim naklonom 7,25%.

Merjenje časa bo izvedeno z elektronskimi čipi, katere prijavljeni prevzamete ob prevzemu štartnih številk na dan prireditve med 8:00 in 10:30 uro pri hotelu “Ramada & Suite Resort Kranjska Gora“ (ex Hotel Prisank) v središču Kranjske Gore.

Za končno uvrstitev se bodo upoštevali bruto časi. Bruto čas je seštevek neto časa (izmerjeni čas od starta do cilja) ter časovnega zaostanka za zmagovalcem.

Razporeditev tekmovalcev na štartu in vožnja do letečega štarta pri Hotelu “Best Western“

Zaradi lažje razporeditve tekmovalcev glede na svoje fizične zmožnosti in kondicijsko pripravljenost prosimo vse udeležence tekomovanja, da se v startnem koridorju razvrstijo po lastni presoji pričakovanega časa prihoda na cilj  oz po principu hitrejši in bolje pripravljeni v ospredju, slabše pripravljeni v drugi polovici štertnega koridorja.

Vse tekmovalce opozarjamo, da po štartu sledi počasnejša “ogrevalna“ vožnja do letečega štarta pri Hotelu “Best Western“ v strnjeni koloni.  

Predprijava

Predprijava na prireditev bo možna le prek elektronske prijave na spletni strani www.jurisnavrsic.com, skupinska predprijava , (popravek skupinske prijave) od predvidoma 1.7.2023 do 29.8.2023. Odjava od tekmovanja je možna le v času predprijav.

Letošnja izvedba Juriša na Vršič vključena v okvir OMR Kolesarske zveze Slovenije – VZPON, zato vse zainteresirane tekmovalce prosimo, da ob prijavi izpolnijo okence v katerega vnesejo številko licence.

PREGLED PRIJAV

Vse uporabnike elektronske prijave vljudno prosimo, da ob prijavi navajajo točne podatke in ne pošiljajo več kot ene prijave za posameznega udeleženca. Uporabnike elektronske predprijave prosimo da hranijo potrdilo o plačilu startnine.

ORGANIZATOR OPOZARJA, DA PREDPRIJAVLJENI, KI V ČASU PREDPRIJAV oz DO VKLJUČNO SOBOTE 28.8.2023 NE BO PORAVNAL STARTNINE V ZNESKU 25€ Z NAKAZILOM NA TRR ORGANIZATORJA, NE BO NA STARTNI LISTI IN SE BO MORAL PONOVNO PRIJAVITI IZKLJUČNO NA DAN PRIREDITVE!!! 

V primeru plačila za več udeležencev hkrati mora plačnik OBVEZNO na elektronski naslov info@jurisnavrsic.com poslati seznam vseh prijavljenih za katere se plačilo nanaša.

Prijava na dan tekmovanja

Ob plačilu startnine 30 EUR na dan tekmovanja bo možna prijava med 8:00 in 10:30 uro v prireditvenem prostoru v hotelu “Ramada & Suite Resort Kranjska Gora“ (ex Hotel Prisank) v središču Kranjske Gore.

Prevzem štartnih številk, kontrolnega čipa in darilne vrečke na dan tekmovanja

Tekmovalci, prijavljeni v predprijavi, prevzamejo štartno številko s čipom ter darilno vrečko prireditelja na dan prireditve na označenih prevzemnih mestih v hotelu hotelu “Ramada & Suite Resort Kranjska Gora“ (ex Hotel Prisank) v središču Kranjske Gore pri smučišču Mojca med 8:00 in 10:00 uro.

Akontacije za kontrolni čip NI saj so čipi enkratne uporabe in nalepljeni na štartno številko, katero je potrebno namestiti na krmilo kolesa!

POMEMBNO OPOZORILO!!! Predprijavljenim, ki do 10:00 ure ne bodo prevzeli startne številke s čipom ter darilne vrečke, organizator ne zagotavlja nastopa saj bodo neprevzete startne številke prodane še neprijavljenim tekmovalcem.

Kategorije

KATEGORIJE (M in Ž):

nad 60 let      – rojeni l. 1962 in prej
od 50 – 59 let  – rojeni med l. 1963 in l. 1972
od 40 –  49 let – rojeni med l. 1973 in l. 1982
od 30 –  39 let – rojeni med l. 1983 in l. 1992
pod 30 let       – rojeni l. 1993 in kasneje 

POMEMBNO OPOZORILO!!! Udeleženci vzpona mlajši od 16 let morajo imeti zagotovljeno obvezno spremstvo staršev oziroma organizirane skupine.

Kontrola – diskvalifikacija

Vsak tekmovalec mora imeti štartno številko s čipom nameščeno na krmilo kolesa oziroma mesto, o katerem bo obveščen s strani organizatorja ob prejemu štartne številke na dan prireditve. Za začetek merjenja časa posamezne štartne številke mora vsak udeleženec obvezno prevoziti odčitalno preprogo ob uradnem startu tekmovanja in na letečem startu pri Hotelu “Best Western“. V listo rezultatov ne bo uvrščen tisti tekmovalec, ki ne bo imel nameščenega čipa in startne številke v skladu s tem razpisom.

Zdravstveno varstvo in zavarovanje

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitno povzročeno  škodo na materialih in ljudeh. Organizator udeležencem prireditve priporoča, da si uredijo lastno nezgodno zavarovanje.

Tekmovalce bo spremljalo reševalno vozilo z zdravnikom, ki bo vozilo za zadnjim tekmovalcem in katero se bo pomaknilo naprej v primeru nujnega posredovanja. Organizator zagotavlja udeležencem prireditve zdravstveno oskrbo v času vzpona, katera se konča po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. Ob povratku oz. kolesarskem spustu s prelaza Vršič v Kranjsko Goro, organizator udeležencem prireditve ne jamči zdravniške oskrbe in zato poziva k previdni vožnji ob povratku v dolino.

Posebno določilo

Za vse udeležence tekmovanja je obvezna uporaba zaščitne čelade!

Prevoz opreme

Za vse, ki želijo na cilj oz. vrh prelaza Vršič prinesti opremo bo organiziran prevoz s starta na cilj z avtobusom oz manjšimi vozili. Opremo boste lahko oddali v vozilo/a najpozneje 20 minut pred startom. Organizator za izgubljene predmete ne odgovarja in ne priporoča uporabe vrednejših oblačil ali predmetov.

Zapora ceste

Zaradi popolne zapore ceste na Vršič med 10:30 in 13:30 uro prosimo vse spremljevalce, ki se na cilj nameravajo odpraviti z lastnim vozilom, da se na cilj odpravijo pravočasno. Hkrati jih opozarjamo, da vožnja po cestišču oz. trasi tekmovanja v času zapore ceste NI DOVOLJENA!!! V času tekmovanja na vrhu prelaza Vršič ne bo zagotovljenih parkirnih mest zato spremljevalcem udeležencev vzpona priporočamo parkiranje na parkirišču pri Erjavčevi koči oz. na primernih mestih ob robu cestišča.

Razglasitev rezultatov

Razglasitev rezultatov ter pogostiitev tekmovalcev je predvidena ob 14. uri na prireditvenem prostoru hotelA “Ramada & Suite Resort Kranjska Gora“ (ex Hotel Prisank) v središču Kranjske Gore.

Partenza e arrivo

I concorrenti partiranno in gruppo dal punto di partenza sotto le piste da sci di Kranj. Il “riscaldamento” iniziale si svolgerà sulla strada principale in direzione di Lubiana, passando per Kranjska Gora fino al bivio di TGC Kranjska Gora e poi lungo la strada Vršiška fino all’Hotel LEK, dove avverrà la partenza volante della gara con l’inizio del cronometraggio.

La partenza a Kranjska Gora è a 810 metri di altitudine e l’arrivo in cima al Passo Vršič, a 1.611 metri. Il percorso è lungo 13,5 km con un dislivello di 801 metri, una pendenza massima del 10,8% e una pendenza media del 7,25%.

Il cronometraggio sarà effettuato con chip elettronici, che saranno ritirati presso l’hotel “Ramada & Suite Resort Kranjska Gora” (ex Hotel Prisank) nel centro di Kranjska Gora il giorno dell’evento tra le 8:00 e le 10:30 del mattino.

I tempi lordi saranno presi in considerazione per la classifica finale. Il tempo lordo è la somma del tempo netto (tempo misurato dalla partenza all’arrivo) e del tempo di distacco dal vincitore.

Ordine dei concorrenti alla partenza e alla guida fino alla partenza volante presso l’Hotel “Best Western”.

Per facilitare l’ordine dei concorrenti in base alle loro capacità fisiche e alla loro forma fisica, chiediamo a tutti i concorrenti di ordinarsi nel corridoio di partenza in base alla propria valutazione del tempo previsto per l’arrivo al traguardo o in base al principio: i più veloci e meglio preparati in testa, i meno preparati nella seconda metà del corridoio di partenza.

Si ricorda a tutti i concorrenti che dopo la partenza ci sarà un giro di “riscaldamento” più lento fino alla partenza volante presso l’hotel “Best Western” in formazione stretta.

Pre-iscrizione

La preiscrizione all’evento sarà possibile solo attraverso la registrazione online sul sito www.jurisnavrsic.com, preiscrizione di gruppo, (correzione dell’iscrizione di gruppo) dal 1.7.2023 fino a LUNEDI 29.8.2023. La cancellazione dalla gara è possibile solo durante il periodo di preiscrizione.

L’edizione di quest’anno della Juris to Vršič è inclusa nell’OMR della Federazione ciclistica slovena – VZPON, pertanto tutti i corridori interessati sono pregati di compilare la casella con il proprio numero di licenza al momento dell’iscrizione.

PANORAMICA DELLE ISCRIZIONI

Tutti gli utenti della registrazione elettronica sono pregati di fornire informazioni accurate al momento della registrazione e di non inviare più di una registrazione per ogni partecipante. Gli utenti della pre-iscrizione elettronica sono pregati di conservare la conferma del pagamento della quota di iscrizione.

L’ORGANIZZATORE PRECISA CHE L’ISCRITTO CHE NON HA PAGATO LA QUOTA D’ISCRIZIONE DI 22€ IN CONTANTI SUL CONTO DELL’ORGANIZZATORE ENTRO L’ORA DI PREISCRIZIONE O ENTRO SABATO 28.8.2023 COMPRESO NON SARÀ PRESENTE NELLA LISTA D’ISCRIZIONE E DOVRA’ ISCRIVERSI IL GIORNO DELL’EVENTO SOLO IL GIORNO DELL’EVENTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

In caso di pagamento per più partecipanti contemporaneamente, il pagatore DEVE inviare un elenco di tutti i partecipanti iscritti all’indirizzo e-mail info@jurisnavrsic.com.

Iscrizione il giorno della gara

Previo pagamento della quota di iscrizione di 30 EUR il giorno della gara, sarà possibile effettuare il check-in tra le 8:00 e le 10:30 presso la sede dell’evento nell’hotel “Ramada & Suite Resort Kranjska Gora” (ex Hotel Prisank) nel centro di Kranjska Gora.

Ritiro dei numeri di partenza, del chip di controllo e della borsa regalo il giorno della gara

I concorrenti iscritti alla pre-registrazione ritireranno il loro numero di partenza con il chip di controllo e la borsa regalo dell’organizzatore il giorno della gara presso i punti di raccolta contrassegnati nell’hotel “Ramada & Suite Resort Kranjska Gora” (ex Hotel Prisank) nel centro di Kranjska Gora vicino alla stazione sciistica di Mojca tra le 8:00 e le 10:00.

Non è previsto alcun costo per il chip di controllo in quanto i chip sono monouso e vengono incollati al numero di partenza che deve essere posizionato sul manubrio della bicicletta!

AVVISO IMPORTANTE!!! I corridori pre-registrati che non ritirano il numero di partenza con il chip e la borsa regalo entro le 10:00 non avranno la garanzia dell’iscrizione, poiché i numeri di partenza non ritirati saranno venduti ai corridori non registrati.

Categorie

CATEGORIE (M e F):

oltre 60 anni – nati nel 1962 e prima
50 – 59 anni – nati tra il 1963 e il 1972
40 – 49 anni – nati tra il 1973 e il 1982
30-39 anni – nati tra il 1983 e il 1992
meno di 30 anni – nati dal 1993 in poi

AVVISO IMPORTANTE!!! I partecipanti di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnati da un genitore o da un gruppo organizzato.

Controllo – squalifica

Ogni corridore deve avere un pettorale con un chip attaccato al manubrio della bicicletta o in un punto che verrà comunicato dall’organizzatore al momento della ricezione del pettorale il giorno della manifestazione. Per iniziare a cronometrare ogni numero di partenza, ogni partecipante deve passare il tappeto di cronometraggio alla partenza ufficiale della manifestazione e alla partenza volante presso l’hotel “Best Western”. I concorrenti che non sono in possesso di un chip e di un numero di partenza in conformità con il presente bando di gara non saranno inclusi nell’elenco dei risultati.

Assistenza sanitaria e assicurazione

Ogni concorrente gareggia a proprio rischio e pericolo e l’organizzatore non è responsabile di eventuali danni causati a materiali o persone. L’organizzatore raccomanda ai partecipanti di stipulare una propria assicurazione contro gli infortuni.

I concorrenti saranno accompagnati da un’ambulanza con medico, che seguirà l’ultimo concorrente e avanzerà in caso di emergenza. L’organizzatore fornirà assistenza medica ai partecipanti durante la salita, che terminerà quando l’ultimo concorrente arriverà al traguardo. L’organizzatore non garantisce l’assistenza medica ai partecipanti all’evento durante il ritorno o la discesa dal Passo di Vršič a Kranjska Gora e li esorta pertanto a pedalare con prudenza sulla via del ritorno a valle.

Disposizioni speciali

È obbligatorio per tutti i partecipanti indossare il casco di sicurezza!

Trasporto dell’attrezzatura

Per coloro che desiderano portare il proprio equipaggiamento all’arrivo o in cima al Passo di Vršič, il trasporto dalla partenza all’arrivo sarà organizzato con autobus o veicoli più piccoli. L’equipaggiamento potrà essere consegnato ai veicoli al più tardi 20 minuti prima della partenza. L’organizzatore non è responsabile per gli oggetti smarriti e sconsiglia l’uso di indumenti o oggetti di valore.

Chiusura della strada

A causa della chiusura completa della strada per Vršič tra le 10:30 e le 13:30, chiediamo a tutti gli accompagnatori che intendono guidare il proprio veicolo fino all’arrivo di arrivare in orario. Allo stesso tempo ricordiamo loro che non è consentito guidare sulla strada o sul percorso di gara durante la chiusura della strada!!! Durante la gara non ci saranno parcheggi in cima al Passo Vršič, quindi consigliamo agli accompagnatori di parcheggiare presso il parcheggio del rifugio Erjavčeva o in luoghi adatti lungo la strada.

Annuncio dei risultati

La proclamazione dei risultati e il ricevimento dei concorrenti avranno luogo alle ore 14:00 presso la sede dell’evento, l’Hotel A “Ramada & Suite Resort Kranjska Gora” (ex Hotel Prisank) nel centro di Kranjska Gora.

Disposizioni generali

Con l’iscrizione, il partecipante conferma che le informazioni fornite nel volantino di iscrizione il giorno dell’evento sono vere. Il partecipante dichiara di essere in buona salute, di essere in grado di partecipare attivamente, di essere stato visitato da un medico e di essere idoneo a percorrere il percorso della cicloscalata. Il partecipante si atterrà a tutte le istruzioni dell’organizzatore e parteciperà a proprio rischio e pericolo. Il Partecipante riconosce di accettare i rischi associati alla partecipazione a questo evento e pertanto non chiederà alcun risarcimento all’Organizzatore né intenterà alcuna azione contro l’Organizzatore per eventuali perdite o danni subiti in relazione alla partecipazione all’evento. Il Partecipante accetta che gli Organizzatori dell’evento possano pubblicare i suoi dati, le sue fotografie, le sue registrazioni e le sue dichiarazioni nei media senza che l’Organizzatore debba richiedere alcun risarcimento.
Inserendo i dati personali e iscrivendosi all’evento, il partecipante autorizza e acconsente che l’organizzatore tratti i suoi dati personali nei propri database e li utilizzi per i seguenti scopi: elaborazione statistica, segmentazione, adempimento degli obblighi contrattuali, invio di offerte, materiale pubblicitario, riviste e inviti a eventi dell’organizzatore e dei suoi partner, nonché per sondaggi telefonici, scritti ed elettronici. Può trattare i dati personali fino alla revoca del consenso scritto. Al partecipante spettano tutti i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei consumatori (CPA).
Il concorso si svolgerà in conformità con il contenuto del presente Bando di concorso; eventuali modifiche allo svolgimento della manifestazione saranno pubblicate a tempo debito sul sito web www.jurisnavrsic.com.

L’organizzatore si riserva il diritto di modificare il contenuto della borsa regalo e di adattare il luogo di svolgimento in base alle condizioni meteorologiche attuali del luogo (o dei luoghi).

I risultati non ufficiali del concorso saranno esposti dopo la gara nel luogo dell’evento. I risultati ufficiali saranno pubblicati su www.jurisnavrsic.com e www.timingljubljana.si.

Poiché non ci saranno ristori sul percorso, si consiglia a tutti i partecipanti di mettere sulla propria bicicletta due o una bottiglia di ristoro, a seconda delle proprie esigenze. Ristori, acqua e tè saranno disponibili all’arrivo.

I partecipanti sono invitati a rispettare la natura e a non gettare involucri di barrette energetiche e bevande sulla strada!

Un saluto sportivo a tutti e un caloroso benvenuto alla 42ª edizione della manifestazione. Juriš na Vršič!!!

 

 

Dettagli dell'evento

  • 02. 09. 2023
  • 11:00
  • Kranjska Gora - Vršič
  • https://www.td-kranjska-gora.si/

Informazioni sull'organizzatore

  • Turistično društvo Kranjska Gora
  • klavdija.gomboc1@gmail.com
  • 051 352 989

Foto dell'evento

Galleria

Altri eventi

Eventi

Vedi altri eventi ...

Indaga sugli eventi
Club di lettura del Museo sloveno alpino
25 set, 2023

Club di lettura del Museo sloveno alpino

L'autunno è alle porte ed è tempo di continuare il Club di lettura del Museo sloveno alpino.

Settembre alla Biblioteca di Kranjska Gora
27 set, 2023

Settembre alla Biblioteca di Kranjska Gora

Siete invitati all'inaugurazione di una mostra ospite e a una serata letteraria Passeggiando per i luoghi locali - i diari di viaggio di Alma M. Karlin 1934-1936.

Workshop di fotografia alla Slemenova špica
7 ott, 2023

Workshop di fotografia alla Slemenova špica

La Slemenova špica è come un vero e proprio studio fotografico, con una vasta gamma di motivi che accenderanno il vostro desiderio di fotografare panorami, larici e dettagli interessanti.

Mosaici del mondo alpino
1 set - 31 ott

Mosaici del mondo alpino

Giovani attenti! All'HUB sta succedendo di nuovo qualcosa. Laboratori creativi con Laura Koder per gli alunni dell'ultimo anno della scuola primaria.

Interbancario Europeo 2024
21 gen - 26 gen

Interbancario Europeo 2024

Dopo dieci anni, Kranjska Gora tornerà ad ospitare i Giochi Bancari Interbancari 2024.

62. Coppa Vitranc
9 mar - 10 mar

62. Coppa Vitranc

Bentornati alla Vitranc Cup, cari tifosi!

Finali di Coppa del Mondo di salto con gli sci Planica 2023
22 mar - 24 mar

Finali di Coppa del Mondo di salto con gli sci Planica 2023

Planica sarà la tradizionale sede delle finali di Coppa del Mondo di salto con gli sci, questa volta tra il 30 marzo e il 2 aprile 2023.

Trova un alloggio

Alloggio
Campeggi
Campeggi
Alberghi
Alberghi
Appartamenti
Appartamenti
Ostelli
Ostelli
Agroturismi
Agroturismi

Che cosa sta cercando?

Cerca